Algemene Leden Vergadering 12 november 2019

Na het formele deel waarin bestuurszaken behandeld worden hebben we een thema avond. Dit jaar staat het in het kader van Leren Verbeteren.

Na het formele deel waarin bestuurszaken behandeld worden hebben we een thema avond. Dit jaar staat het in het kader van Leren Verbeteren.

Toen bleek dat er veel uitstroom was in het tweede jaar en minder inschrijvingen voor het eerste jaar is er een onderzoek gedaan naar de oorzaken en mogelijkheden om te verbeteren. Hierover is een rapport uitgekomen met aanbevelingen. Het traject dat hieruit is voortgekomen heet Leren Verbeteren. Deskundige Hans Ruisch begeleidt de school gedurende langere tijd om samen met het team richting te geven aan het verbetertraject. Op onze Algemene Leden Vergadering is Hans Ruisch gastspreker. Hij vertelt over zijn bevindingen en aanbevelingen en gaat graag met u in gesprek.

Programma:
19:15 uur: Inloop met koffie/thee
19:30 uur: verenigingszaken

  • Inhoudelijk jaarverslag 2018-2019
  • Financieel jaarverslag 2018-2019
  • Begroting 2019-2020
  • Bestuurszaken

20:00 uur: gastspreker Hans Ruisch
20:30 uur: gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan
21:00 uur: afronding en nazit

Actuele zaken

Jaarverslagen 2019 - 2020 beschikbaar

Jaarverslag en financiële verantwoording zijn beschikbaar.
Lees verder

Inventarisatie behoefte online thema-avond

De jaarvergadering van de oudervereniging wordt altijd in november gehouden. Hierbij is het…
Lees verder

Verslag Algemene Ledenvergadering 12 november 2019

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 12 november staat online. Het thema van…
Lees verder

GoedIdee! ??

Heeft uw kind een goed idee? Misschien komt hij of zij in aanmerking voor een bijdrage uit het…
Lees verder