Deze website is ontworpen in opdracht van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden en heeft tot doel om, op een actieve interactieve manier, informatie te verstrekken aan ouders /verzorgers van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium.

Het logo van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden is ontworpen door de bestuursleden van de oudervereniging.

 
Postadres: Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, Noorderweg 1, 8911 ES Leeuwarden

 

De Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 400004058.

Wilt u de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden steunen?

Giften ten behoeve van de Oudervereniging zijn altijd welkom op rekeningnummer 215194276 ten name van Oudervereniging Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden.

 

Deze website is ontworpen en gerealiseerd door Masters of Media:

website: www.mastersofmedia.nl
e-mail: info@mastersofmedia.nl

 

Foto's in de 'Banner' van deze website zijn gemaakt door Jeroen en Lysbet Hoekstra.