Dit is de website van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden.
 
Doelstelling:
Met de website van de oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden willen we via het internet informatie verstrekken over onze oudervereniging aan iedereen die daarnaar op zoek is. We richten ons hierbij met name op ouders/verzorgers van leerlingen die de school reeds bezoeken en overige belangstellenden voor onze school, bv. eventuele aanstaande leerlingen.
 
Privacy:
Bij publicatie van informatie of foto's op de website, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal degene die de site onderhoudt deze informatie of foto's op verzoek zo snel mogelijk verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen bij de web-redactie van de oudervereniging.
 
Disclaimer:
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 
Contact:

Voor vragen of opmerkingen over de website van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, kunt u contact opnemen met de oudervereniging.