Op deze pagina vindt u de uitgebreidere artikelen van de “Home” pagina, zoals ook andere nieuwsberichten over actuele thema’s. Tevens vindt u hier rechts een actieve link naar de digitale ouderschoolkrant “Via Versa”, uitslagen van nieuwe enquêtes, een link naar de ouderbrieven van het gymnasium en een link naar de contact-pagina.

Alle ouders/verzorgers, docenten/medewerkers en leerlingen van het Stedelijk Gymnasium kunnen informatie voor deze rubriek aanbieden aan de web-redactie.

Tevens kunt u nieuwsberichten over alle Piter Jelles scholen, waaronder het Stedelijk Gymnasium vinden op de website van het Piter Jelles: (link)

 

BEURS GOED IDEE! 2018

Het is weer tijd voor Een Goed Idee!  Realiseer jouw goede idee met een beurs van de Oudervereniging.  

Goed idee! is een initiatief van de Oudervereniging (OV) van het Stedelijk Gymnasium. De OV stelt een beurs ter beschikking als je een goed idee hebt voor een project dat op de een of andere manier met  jou en school te maken heeft. Hiermee wil de OV creativiteit, inventiviteit en ondernemerschap stimuleren. Je krijgt de kans om je droomproject te presenteren en te realiseren. Dit kan in het kader van Thales of Honours, maar bijvoorbeeld ook voor een speciaal project rondom je profielwerkstuk of als je gewoon een plan hebt om de school beter of leuker te maken.

Wie kunnen meedoen aan Goed Idee?

Iedereen uit klas 1 t/m 5 kan een plan indienen. Dat kun je alleen doen, of met anderen. Het maximale bedrag van de beurs is in alle gevallen hetzelfde.

Hoe hoog is het bedrag van de beurs?

Goed Idee! stelt jaarlijks 2-4 beurzen van maximaal €500 ter beschikking. Het aantal beschikbare beurzen wordt jaarlijks rond januari vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er maximaal 4 beurzen beschikbaar gesteld.

Hoe komt je voor deze beurs in aanmerking?

Beschrijf je plan op maximaal 1 A4.

  • Download de formulieren voor inschrijving hier. Vul deze in, vertel wat je idee is, hoe je dit idee voor elkaar wilt krijgen en wie er beter van wordt. Dat kan de school zijn, of jijzelf en je medeleerlingen, of andere mensen.
  • Maak een tijdsplanning: de beurs voor 2018 loopt van 1 mei  2018 tot  1 mei 2019.
  • Belangrijk is dat je een begroting meestuurt. Een voorwaarde voor een beurs van Goed Idee! is namelijk dat je tenminste 10 % van je begroting op een andere manier financiert, door crowdfunding, andere subsidies, door te werken, te sparen of een andere actie te organiseren.
  • Lever je plan in voor 12 maart 2018 via goed.idee@oudervereniging-sgl.nl. LET OP:Te laat ingeleverde plannen worden niet in behandeling genomen.

De Romereis 2014 van de 5de klas was een geweldige belevenis. Er werden vele tochten door Rome gemaakt en ook Pompei werd bekeken. Ter herinnering kregen de leerlingen van de oudervereniging een beker aangeboden. Doordat de levering hiervan dit jaar iets anders liep als verwacht kregen we er ook muismatten bij!

Tegenwoordig wordt de informatie over veranderingen van lessen, lokalen, uitval etc. doorgegeven via een digitaal informatiescherm. Helaas was er maar 1 beschikbaar bij de hoofdingang van de school met opstoppingen in de gang tot gevolg. In samenwerking met de school heeft de oudervereniging twee extra infomatieschermen op de eerste verdieping en in de kantine geregeld die op donderdag 13 maart in gebruik genomen zijn. Onze dank aan de firma die dit kostengunstig heeft mogelijk gemaakt.

 

De voorbereidingen van de Arts eXpression zijn in volle gang. Aan de hand van het thema ‘Wie is Piter Jelles’ wordt er hard gewerkt aan de beeldende kunst voor dit evenement. Vanaf 18 februari a.s. tot en met 13 maart worden de twee beste werken van alle 11 scholen van Piter Jelles geëxposeerd in Tresoar. De opening van deze tentoonstelling is op 18 februari om 16.00 uur.

Op vrijdag 10 januari 2014 was het weer zover: het jaarlijkse hoogtepunt van de LGC, de "Grote Fuif" in de stadsschouwburg "de Harmonie"! Dit jaar extra speciaal, omdat er vanwege het lustrum ook op 11 januari voorstellingen waren.

Er werd een zeer gevarieerd programma geboden. Na het welkom door de praeses van de LGC (Edo van der Meer) volgde de Hymne (krachtig vertolkt door het bestuur van de LGC). Er waren twee toneelstukken "Opgezwolle" (het aloude verhaal van Oidipus in een nieuw jasje) en "Beukema" (een zelf geschreven stuk van oud-leerling Wessel de Vries en oud-leraar Jan ten Brug) en twee dansen: "Women's strength" en "Let's play a game". Muzikaal intermezzo werd geboden door vijf getalenteerde tweedeklassers en in het tussenspel "De grap" werd een hilarische en ludieke uitleg van "de grap met taarten" gegeven. Het geheel werd afgesloten door de schoolband, compleet met blazerssectie, waarna het feest kon beginnen.

Het was weer een fantastische avond! LGC bedankt!

Link naar LGC pagina

Foto's: zie na lees meer