BEURS GOED IDEE! 2018

Het is weer tijd voor Een Goed Idee!  Realiseer jouw goede idee met een beurs van de Oudervereniging.  

Goed idee! is een initiatief van de Oudervereniging (OV) van het Stedelijk Gymnasium. De OV stelt een beurs ter beschikking als je een goed idee hebt voor een project dat op de een of andere manier met  jou en school te maken heeft. Hiermee wil de OV creativiteit, inventiviteit en ondernemerschap stimuleren. Je krijgt de kans om je droomproject te presenteren en te realiseren. Dit kan in het kader van Thales of Honours, maar bijvoorbeeld ook voor een speciaal project rondom je profielwerkstuk of als je gewoon een plan hebt om de school beter of leuker te maken.

Wie kunnen meedoen aan Goed Idee?

Iedereen uit klas 1 t/m 5 kan een plan indienen. Dat kun je alleen doen, of met anderen. Het maximale bedrag van de beurs is in alle gevallen hetzelfde.

Hoe hoog is het bedrag van de beurs?

Goed Idee! stelt jaarlijks 2-4 beurzen van maximaal €500 ter beschikking. Het aantal beschikbare beurzen wordt jaarlijks rond januari vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er maximaal 4 beurzen beschikbaar gesteld.

Hoe komt je voor deze beurs in aanmerking?

Beschrijf je plan op maximaal 1 A4.

  • Download de formulieren voor inschrijving hier. Vul deze in, vertel wat je idee is, hoe je dit idee voor elkaar wilt krijgen en wie er beter van wordt. Dat kan de school zijn, of jijzelf en je medeleerlingen, of andere mensen.
  • Maak een tijdsplanning: de beurs voor 2018 loopt van 1 mei  2018 tot  1 mei 2019.
  • Belangrijk is dat je een begroting meestuurt. Een voorwaarde voor een beurs van Goed Idee! is namelijk dat je tenminste 10 % van je begroting op een andere manier financiert, door crowdfunding, andere subsidies, door te werken, te sparen of een andere actie te organiseren.
  • Lever je plan in voor 12 maart 2018 via goed.idee@oudervereniging-sgl.nl. LET OP:Te laat ingeleverde plannen worden niet in behandeling genomen.
Hoe werkt het  financieel gezien?
 

Van iedere bon die je indient bij Goed Idee! krijg je 90 % vergoed, tot een maximum van € 500. Het geld moet binnen een jaar besteed zijn.

Rekenvoorbeelden:

Je idee kost € 300: Goed Idee! stelt €270 ter beschikking en je financiert zelf €30

Je idee kost € 500: Goed Idee! stelt €450 ter beschikking en je financiert zelf €50

Je idee kost € 750: Goed Idee! stelt €500 ter beschikking (het maximum) en je financiert zelf €250.

Wie bepaalt wie er geld krijgt?

Het bestuur van de oudervereniging doet de voorselectie.

Daarin wordt bepaald of de projecten aan de voorwaarden voldoen. De beste projecten (maximaal 8) worden geselecteerd. De bedenkers presenteren hun project op de Goed Idee! avond dinsdag 17 april 2018. Een jury beoordeelt de presentaties en kiest de winnaars. Deze jury wordt samengesteld door het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit twee vertegenwoordigers van de school, twee leden van het bestuur van de OV en een  leerling. Vanaf augustus 2017 kun je starten met de uitvoering van je project.

 

Hoe is de tijdsplanning voor dit schooljaar?

Plannen indienen voor 12 maart 2018. Dit is een harde deadline!

Bekend maken selectie 26 maart 2018

Presentatieavond van de geselecteerde plannen maandag dinsdag 17 april 2018

Uitvoering en verslaglegging/presentatie van het project vóór 1 mei 2019

Resumerend alle voorwaarden op een rij:

  • Het project heeft iets te maken met school.
  • Het project is duidelijk omschreven.
  • Er is een duidelijke planning.
  • Er is een begroting waarbij er voor minimaal 10  procent van het begrotingsbedrag andere financieringsbronnen zijn.

Formulieren voor bovenstaande zijn te vinden op de website van de oudervereniging: www.oudervereniging-sgl.nl

Het geld wordt binnen 1 schooljaar besteed.

De OV krijgt aan het eind van het project een kort inhoudelijk verslag van hoe het project is verlopen en wat de resultaten zijn.