Privacy & Disclaimer

Hier een kop

Deze tekst is overgenomen van oude site en moet worden herschreven:

Privacy:

Bij publicatie van informatie of foto's op de website, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal degene die de site onderhoudt deze informatie of foto's op verzoek zo snel mogelijk verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen bij de webredactie van de oudervereniging. 

Disclaimer:

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Heb je een vraag?

Stuur een e-mail naar bestuur@oudervereniging-sgl.nl