De Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden is een vereniging voor ouders/verzorgers van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium 'Piter Jelles' te Leeuwarden.

Het doel van de Oudervereniging is een stimulerende bijdrage te leveren aan het Stedelijk Gymnasium door ouders en/of verzorgers van leerlingen te betrekken bij de school. De precieze doelstellingen vindt u in de statuten. Het bestuur van de oudervereniging:

  • Wil er samen met de school voor zorgen dat de kinderen van het Stedelijk Gymnasium en hun ouders een fijne schooltijd hebben;
  • Betrekt ouders bij de school en bij activiteiten voor leerlingen, zoals beroepeninspiratie avonden en gastlessen;
  • Legt contacten tussen ouders en de schoolleiding en bevordert dit contact, onder andere door regelmatig bij elkaar te komen;
  • Vormt een klankbord voor zowel ouders als voor de schoolleiding;
  • Overlegt regelmatig met de directie van de school en met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad;
  • Levert opbouwende bijdragen aan ontwikkelingen binnen de school;
  • Financiert hulpmiddelen en activiteiten die het onderwijs ten goede komen;
  • Verzorgt attenties voor leerlingen bij speciale gelegenheden;
  • Organiseert thema-avonden en lezingen voor ouders en docenten;
  • Stelt namens de Oudervereniging beurzen ter beschikking om projecten van leerlingen financieel te ondersteunen.

Alle ouders/verzorgers van leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij men schriftelijk te kennen geeft geen lid te willen zijn. Het lidmaatschapsbedrag (ouderbijdrage/contributie) varieerde in de afgelopen jaren van €5 tot €10 per jaar.

De praktische invulling vindt u in de jaaragenda en een terugblik in de jaarverslagen.